ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

 
 
 
 

Εταιρικό Προφίλ

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Δημοσιεύσεις